VO-raad Scan leren verbeteren

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk Online scan

De scan Leren Verbeteren biedt inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Voor het ontwikkelen van deze scan waren dataverwerking, snelheid en overzicht belangrijk.
Bezoek de website

Dataverwerking van gebruikers Back-end

De scan Leren Verbeteren is met Ember gebouwd. We hebben de scan zo opgebouwd dat de ingevulde data op ontzettend veel manieren vergeleken kan worden en dus veel inzicht geeft. De scan kan door meerdere beroepsgroepen worden ingevoerd. Deze kunnen onderling maar ook met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het ook mogelijk om per stelling of domein de resultaten over elkaar heen te leggen in een grafiek, waardoor er snel inzicht is in de scores en hoe die tot elkaar verhouden.
Om een effectieve en snelle scan te maken voor Leren Verbeteren, hebben we de scan met Ember gebouwd. Een uitdagende techniek met veel mogelijkheden!

Chris Schrijver

Top